ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kalitenin tekstildeki temsilcisi

Çevre Politikamız

Berkay Tekstil olarak ; Çevre ve Sürdürülebilirlik ,özen gösterilmekte, geri dönüştürülebilen ambalajlar tercih edilmektedir..

Şirketimiz üretim faaliyetlerini yürütürken; çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına, kirliliğin önlenmesine, atıkların azaltılmasına, kullanılan su ve enerjide tasarrufa, sürekli yenilenme ve gelişmeye, çevre ile ilgili tüm mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyulmasına özen göstermektedir.

Çevrenin korunması ve çevreye verilen zararların en aza indirilmesi amacıyla TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Bu çerçevede çevresel performans kriterleri belirlenmiş, iyileştirmelere yönelik planlar oluşturulmuş ve hedefler geliştirilmiştir. Her yılın başında oluşturulan ve yıl boyunca takip edilen çevre faaliyet plan ve programları kapsamında kaynak tüketimini azaltmaya yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bunları tüm tedarikçi ve paydaşlarımız benimseterek , birlikte hareket etmektir.

berkay tekstil Tekstil Atölyesi istanbul textile factory